Infant Class

07.30 – 08.30  : Datang dan Berjemur Pagi

08.30 – 09.00  : Bermain bebas & Minum ASI

09.00 – 09.30  : Makan Buah (Untuk Bayi 6 Bulan +)

09.30 – 10.00  : Tidur Pagi

10.00 – 10.30  : Makan Bubur Tim (Untuk Bayi 6 Bulan +)

10.30 – 11.00  : Mandi Siang

11.00 – 13.00  : Tidur Siang

13.00 – 14.00  : Jam Jenguk Ibunda & Minum ASI

14.00 – 14.30  : Makan Buah Pisang (Untuk Bayi 6 Bulan +)

14.30 – 15.00  : Minum Asi & Bermain sambil Belajar

15.00 – 15.30  : Mandi Sore

15.30 – 16.30  : Bermain Bebas

16.30 – 17.15  : Menunggu dijemput

 

Toddler Class

07.30 – 08.30  :  Datang, Berjemur & Bermain di Luar Kelas

08.30 – 09.00  : Minum Susu

09.00 – 10.00  : Bermain sambil Belajar

10.00 – 10.30  : Makan Siang

10.30 – 11.00  : Mandi Siang

11.00 – 14.00  : Tidur Siang

14.00 – 14.30 : Minum Susu

14.30 – 15.00 : Makan Buah

15.00 – 16.00 : Mandi Sore

16.00 – 16.30 : Makan Snack

16.30 – 17.15 : Bermain Bebas sambil Menunggu di Jemput

 

Preschool Class

07.30 – 08.30 : Datang, lalu Bermain di Luar Kelas

08.30 – 09.30 : Minum Susu

09.30 – 10.00 : Masuk Kelas, Berdoa & Senam Pagi

10.00 – 11.00 : Belajar di Kelas

11.00 – 12.00 : Makan Siang

12.00 – 13.00 : Mandi Siang

13.00 – 15.00 : Tidur Siang

15.00 – 15.30 : Minum Susu

15.30 – 16.00 : Mandi Sore

16.00 – 16.30 : Makan Snack

16.30 – 17.15 : Bermain Bebas dan Menunggu dijemput